Naputak za opoziv

Prema KSchG § 5 f (2), pravo na odustajanje ne primjenjuje se za ugovore na daljinu za dostavu proizvoda čija
se cijena na tržištu mijenja, a na što proizvođač ne utječe i što
se može dogoditi unutar uobičajenog roka za odustajanje.

Iznimke za pravo na odustajanje:
Pravo na odustajanje ne primjenjuje se za sljedeće ugovore (§ 312 g njemačkog građanskog zakona):
a) za dostavu proizvoda koji se moraju izraditi te proizvoda koje je
kupac zatražio i koji su posebno napravljeni prema potrebama kupca.
b) za isporuku robe ili usluga, uključujući
financijske usluge čiji iznos ovisi o promjenama na tržištu na koje proizvođač ne utječe
i do kojih može doći unutar roka za odustajanje, pogotovo usluge
vezane uz dionice, s ulozima u otvorenim investicijskim fondovima unutar članka § 1 (4)
Zakona o investicijama, i uz druge vrijednosne papire, devize, derivate ili
instrumente tržišta novca.

Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany
Fenster schließen
Osmium-Institute Germany