koszyk zakupowy koszyk zakupowy (0) | osm USA - Minor Outlying Islands UM |
Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany

anulacja

Zgodnie z § 5 f ust. 2 KSchG prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów zawieranych na odległość na dostawę towarów, których cena na rynku finansowym podlega wahaniom, na które operator nie ma wpływu i które może wystąpić w zwykłym okresie karencji.

Wyjątki od prawa odstąpienia:
Prawo odstąpienia nie dotyczy następujących umów (§ 312 g BGB):
a) na dostawę towarów nieprefabrykowanych, do produkcji których dokonano indywidualnego wyboru przez konsumenta lub która jest wyraźnie dostosowana do osobistych potrzeb konsumenta.
b) umowy na dostawę towarów lub usług, w tym:
usługi finansowe, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, do których przedsiębiorca
a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy, w szczególności usługi związane z akcjami, z jednostkami uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych w rozumieniu § 1 ust. 4 z Kodami Inwestycyjnymi oraz z innymi zbywalnymi papierami wartościowymi, walutami, instrumentami pochodnymi lub instrumentami rynku pieniężnego.

Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany
Fenster schließen
Osmium-Institute Germany