Shopping cart Shopping cart (0) | Osmium USA - Minor Outlying Islands UM |
Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany

Poučení o zrušení

Podle KSchG § 5 f (2) neexistuje právo na odstoupení od smlouvy na dálku na dodání zboží, jehož cena na finančním trhu podléhá výkyvům, na které nemá provozovatel žádný vliv a které mohou nastat během obvyklé lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující smlouvy (§ 312 g BGB):

a) na dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu byl proveden individuální výběr nebo výběr spotřebitele, a nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

(b) smlouvy o dodání zboží nebo poskytnutí služeb, včetně

finančních služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, na který je podnikatel vázán a k čemuž může dojít v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, zejména služby v oblasti a v souvislosti s akciemi, s podílovými listy otevřených investičních fondů ve smyslu § 1 (4) Investičního zákoníku a s jinými obchodovatelnými cennými papíry, devizami, deriváty nebo cennými papíry, které jsou předmětem obchodování na burze nebo nástroji peněžního trhu.

Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany
Fenster schließen
Osmium-Institute Germany