Shopping cart Shopping cart (0) | Osmium USA - Minor Outlying Islands UM |
Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany

גילוי נאות מונופול

גילוי מונופול של אוסמיום גבישי

אוסמיום היא מתכת יקרה והיא נסחרת בינלאומית. היא מופיעה יחד עם פלטינה במכרות פלטינה. אוסמיום מוצע שם לעתים קרובות כתרכובת הנקראת למשל אוסמיום טטרוקסיד tetroxide. אוסמיום מופרד מטלורגית ממתכות אחרות והוא טהור מספיק לשימוש לאחר מספר שלבי עיבוד. הצורה הטהורה של האוסמיום אינה נמזגת לברים, כפי שאנו רגילים מתכות יקרות אחרות, אלא ממולאת בבקבוקים. בשלב זה היא מכונה ״ספוג אוסמיום״. ספוג אוסמיום הוא הצורה הגולמית של אוסמיום, המשמשת גם להתגבשות. תהליך ההתגבשות הוא תהליך סידור מחדש של האטומים ליצירת מבנה גבישי חדש. עם שינוי המבנה הגבישי גם התכונות הכימיות והפיזיות משתנות.

גילוי מונופול זה מתייחס אך ורק לאוסמיום גבישי.

האוסמיום הגבישי משווק באופן בלעדי על ידי Osmium-Institut für Inverkehringen und Zertifizierung von Osmium GmbH, או:מכון האוסמיום הגרמני. אוסמיום בצורתו הגבישית זמין רק עבור מכון האוסמיום הגרמני ומגיע ממקור אחד בשווייץ.

מכון האוסמיום הגרמני חתם על הסכם בלעדיות עם הספק בשווייץ ללא מגבלות זמן. מטרת ההסכם היא להבטיח שהמוצר ישווק לשוק באופן מוסדר באמצעות המכון הגרמני, שהוזמן באופן בלעדי מהחברה השוויצרית לשם שיווקו לשוק. עובדי המכון מחויבים לפעול על פי עקרונות מדעיים מחמירים ולספק לכל פיסת אוסמיום תעודת מקוריות.

בנוסף, מכון אוסמיום בגרמניה מחזיק במאגר מידע שבו ניתן לבחון סריקות תצלומים של פיסות האוסמיום שבמחזור הבינלאומי. מטרת המאגר היא לאפשר השוואה של מבנה הגביש של פיסת האוסמיום אמיתית עם הסריקה שלו מהמאגר. לכל בעל אוסמיום יש את הזכות לבצע שאילתת נתונים על האוסמיום שלו ממאגר מידע זה בכל עת באם הוא מזהה את עצמו כבעלים של האוסמיום. הוכחה ניתנת על ידי שליחה או הזנה של קוד זיהוי האוסמיום, המסופק עם כל פיסת אוסמיום. קוד זיהוי האוסמיום הוא מצרף של אותיות ומספרים בן שמונה תווים.

השיווק הבלעדי של אוסמיום על ידי מכון האוסמיום הגרמני מביא למונופול הקשור למונופול ההתגבשות, קרי, תהליך שינוי המבנה הגבישי של האוסמיום.

התמחור, המתקיים בשוויץ, קשור גם הוא למונופול. מתכת האוסמיום אינה נסחרת כיום באמצעות מערכת מסחר. המחיר אינו מיוצג על ידי בורסה. עם זאת, להיצע האוסמיום הגולמי ולביקוש לאוסמיום גבישי יש השפעה משמעותית על המחיר. המחיר נקבע ומפורסם מדי יום תוך התחשבות בהיבטים המהותיים הבאים:

אספקת אוסמיום גולמי, אספקת קיצוץ אוסמיום גבישי לזיקוק מחדש, חוזי אופציות לאוסמיום גולמי, רמת מלאי נוכחית של אוסמיום גלמי, מספר תנורי התגבשות, מחיר חשמל, עלויות כוח אדם, עלויות בטיחות מעבדה, הצטברות עתודות, הסמכה ועלויות אריזה, עלויות חיתוך האוסמיום הגבישי, ביקוש לאוסמיום גבישי, מכירות שוטפות של אוסמיום גבישי וכמה גורמים בעלי משקל קל יותר. ההיבט החשוב ביותר של התמחור היומי הוא קצב התפוקה. קצב התפוקה הוא כמות האוסמיום שניתן להשתמש בו לאחר עיבוד הגבישים ואין צורך להחזיר אותו לתהליך. יש לזקק מחדש את הפסולת של הגבישים שבלתי ניתנים לשימוש מספר פעמים ולגבשם בשנית במאמץ טכני וכלכלי רב.

 Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany
Fenster schließen
Osmium-Institute Germany