Košarica Košarica (0) | Osmium USA - Minor Outlying Islands UM |
Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany

Politika javnih informacij

Politika javnih informacij in monopol kristalinskega osmija

Osmij je plemenita kovina, s katero se trguje na mednarodni ravni. Osmij je bil v samem začetku na voljo v obliki vezane spojine, na primer kot osmijev tetroksid. Sicer pa je treba osmij metalurško ločiti od drugih kovin. Šele po obdelavi je dovolj čist, da ga lahko uporabimo. Pri čistem osmiju ni mogoče uporabiti preprostega postopka vlivanja kovin tako kot pri drugih plemenitih kovinah, lahko pa ga ustekleničimo. V tej fazi postopka se osmij pojavi v obliki tako imenovane osmijeve gobe. Osmijeva goba je surova oblika osmija, ki se uporablja za kristalizacijo. Proces kristalizacije se razume kot postopek preureditve atomov v kristalu s ciljem, ustvariti novo kristalno strukturo. S tem, ko se struktura kristalov spreminja, se spreminjajo tudi kemijske in fizikalne lastnosti osmija.

Opisan monopol na trgu ponudbe se nanaša izključno na kristalinski osmij.

Dovoljenje za trženje kristalnega osmija je izključno v rokah nemškega inštituta, le-temu pa je na voljo en sam vir osmija v kristalinsiki obliki, ki prihaja iz Švice.

Omenjeni inštitut je s ponudnikom iz Švice sklenil ekskluzivno pogodbo poslovanja brez časovne omejitve. Namen sklenjene pogodbe je dovoljenje trženja prek nemškega inštituta, ki ga je ta švicarska družba pooblastila sama. Strokovni sodelavci inštituta so dolžni ravnati v skladu s strogimi znanstvenimi načeli in vsakemu kosu osmija, ki gre v prodajo, dodeliti certifikat o pristnosti.

Poleg omenjenega pa inštitut osmija v Nemčiji vzdržuje bazo podatkov, v kateri je mogoče pregledati vsak kos osmija, ki se nahaja na mednarodnem trgu. Eden izmed namenov te baze podatkov je omogočiti primerjavo kristalne strukture fizičnega kosa osmija z njegovo skenirano fotografijo visoke ločljivosti po certificiranju ter s tem potrditi pristnost vsakega kosa osmija. Vsak lastnik osmija ima pravico kadar koli zahtevati podatke o svojem izdelku, če na podlagi identifikacijske oznake dokaže lastništvo. Identifikacijska oznaka za osmij je sestavljena iz osem mestne kombinacije črk in števk.

Na podlagi izključne pravice trženja osmija s strani nemškega inštituta za osmij govorimo o monopolu prodaje osmija, kateri je vezan na izključno pravico kristalizacije osmija v Švici, torej na monopol predelave osmija.

Ta monopolna pravica trženja in predelave osmija s strani Švice je povezana tudi z določanjem cene osmija. Cene osmija se namreč ne določa preko klasičnega sistema trgovanja plemenitih kovin, ampak je cena odvisna od ponudbe surovega osmija ter od povpraševanja po kristalinskem osmiju. Drugi aspekti, ki vplivajo na oblikovanje cene osmija, so:

− ponudba surovega osmija,
− ponudba kristalinskega osmija, pripravljenega na destilacijo,
− pogodbe glede pridobivanja surovega osmija,
− količina zalog surovega osmija v skladiščih,
− število komor, namenjenih postopku kristalizacije,
− cena električne energije,
− stroški osebja in zagotavljanja laboratorijske varnosti,
− priprava zalog osmija za prodajo,
− stroški certificiranja in embalaže,
− stroški razreza in oblikovanja izdelkov iz osmija,
− povpraševanje po kristalinskem osmiju,
− trenutne kvote prodaje kristalinskega osmija, ...

Najpomembnejši vidik glede gibanja cen pa je stopnja uspešnosti kristalizacije osmija iz surovega osmija, ki se izračuna na podlagi uporabne količine osmija po uspelem postopku kristalizacije. Pri kristalizaciji pride namreč tudi do nastanka neuporabnih kristalov, ki jih je treba večkrat ponovno destilirati in rekristalizirati, kar je povezano z zahtevnimi in izjemno dragimi nadaljnjimi postopki.Osmium-Institute Germany
Osmium-Institute Germany
Fenster schließen
Osmium-Institute Germany