Monopolie openbaarmaking

Monopolie melding van kristallijn osmium

Osmium is een edelmetaal en wordt internationaal verhandeld. Het komt voor in platinamijnen die verbonden zijn met platina. Osmium wordt daar vaak aangeboden als een zogenaamde verbinding, bijvoorbeeld als osmiumtetroxide. Osmium wordt metallurgisch gescheiden van andere metalen en is pas na verschillende bewerkingsstappen zuiver genoeg om te worden gebruikt. De zuivere vorm van het osmium wordt niet in blokken gegoten, zoals gebruikelijk is bij andere edele metalen, maar gebotteld. In dit stadium wordt het aangeduid als zogenaamde osmiumspons. Osmiumspons is de ruwe vorm van osmium, die ook voor kristallisatie wordt gebruikt. Het kristallisatieproces is het proces van herschikking van atomen in de atomaire structuur om een nieuwe kristalstructuur te produceren. Met de verandering van de kristalstructuur veranderen ook de chemische en fysische eigenschappen.

Deze monopolie bekendmaking heeft uitsluitend betrekking op kristallijn osmium.

Kristallijn osmium wordt uitsluitend op de markt gebracht door het Duitse "Osmium Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH". Osmium in kristallijne vorm is voor het bovengenoemde Duitse "Osmium-Institut" uitsluitend verkrijgbaar bij één enkele bron in Zwitserland.

Het Duitse "Osmium-Institut für Inverkehrbringen und Zertifizierung von Osmium GmbH" heeft met de leverancier in Zwitserland een exclusieve overeenkomst gesloten zonder beperking in de tijd. Het doel van de overeenkomst is een gereguleerde introductie op de markt via het Duitse Osmium-Institut, dat met de introductie op de markt exclusief door de Zwitserse onderneming is belast. De medewerkers van het instituut hebben de verplichting te handelen volgens strikte wetenschappelijke principes en elk stuk osmium te voorzien van een certificaat van echtheid.

Bovendien houdt het Osmium-Instituut Duitsland een databank bij waarin hoge-resolutiefoto's van de in omloop zijnde osmiumstukken internationaal kunnen worden doorzocht. Het doel van de databank is de kristalstructuur van een echt stuk osmium te vergelijken met de foto's van de certificatie. Iedere eigenaar van osmium heeft te allen tijde het recht gegevens over zijn of haar osmium uit deze databank op te vragen indien hij of zij het eigendom van het osmium moet bewijzen. Het bewijs wordt geleverd door het overleggen of invoeren van de Osmium Identificatie Code, die bij elk stuk osmium wordt geleverd. De Osmium Identificatiecode is een achtcijferige letter- en cijfercode.

Het feit dat het Duitse Osmium-Instituut alleen osmium op de markt brengt, resulteert in een monopolie dat gekoppeld is aan het monopolie voor kristallisatie, d.w.z. het proces waarbij de kristalstructuur van osmium wordt gewijzigd.

De prijsbepaling, die in Zwitserland plaatsvindt, is eveneens aan het monopolie gekoppeld. Osmium wordt momenteel niet verhandeld via een handel systeem. De prijs wordt niet door een beurs vertegenwoordigd. Het aanbod van ruw osmium en de vraag naar kristallijn osmium hebben echter een aanzienlijke invloed op de prijs. De prijs wordt elke dag vastgesteld en bekendgemaakt met inachtneming van de volgende essentiële aspecten:

Aanbod van ruw osmium, aanbod van afsnijdsels van kristallijn osmium voor herdistillatie, optiecontracten voor ruw osmium, huidig voorraadniveau van ruw osmium, aantal kristallisatieovens, elektriciteitsprijs, personeelskosten, veiligheidskosten van laboratoria, opbouw van reserves, certificatie- en verpakkingskosten, snijprijzen voor kristallijn osmium, vraag naar kristallijn osmium, huidige verkoop van kristallijn osmium en verschillende minder belangrijke gewogen factoren. Het belangrijkste aspect van de dagelijkse prijszetting is de output rate. De output rate is de hoeveelheid osmium die kan worden gebruikt na het kweken van de kristallen en die niet moet worden teruggegeven aan het proces. Het resulterende afval van onbruikbare kristallen moet verscheidene malen opnieuw worden gedistilleerd en geherkristalliseerd met grote technische en financiële inspanningen.

 

 Fenster schließen
Osmium-Institute Germany