רישום שותפים

נא להגיש בקשה באמצעות טופס זה כדי להפוך למפנה/מודיע או להיות מאומן כשותף סיטונאי. טופס בקשה שהושלם עדיין אינו מאשר שותפות עם מכון אוסמיום.

 

לאחר הגשת הבקשה, תוזמנו לראיון, אשר השותף המקומי שלך במדינה ינהל איתך. נא הבינו כי עדיין אין באפשרותך להיכנס למערכת במהלך שלב היישום. לאחר אישור הכניסה שלך, האזור העלאת מידע יהיה זמין עבורך כדי לספק את המסמכים הדרושים שלך.

 

מילוי טופס בקשה זה אינו מחייב אותך בכל אחריות או התחייבויות. עם קבלת ההחלטה, תתבקש להסכים להנחיות שלנו בנוגע למכירות אתיות, הגנה על נתונים והתנאים הכלליים. ברצוננו לציין כי אוסמיום נמכר ברשת מסחר של סוחרים מקומיים ובינלאומיים ואינו נמכר באמצעות תוכניות מכירות שותפים או תמריצים שיווקיים רב שכבתיים.

אין עלויות הקשורות לרישום שלך.

Fenster schließen
Osmium-Institute Germany