Monopol zveřejnění

Monopolní zveřejnění krystalického osmia

Osmium je drahý kov a obchoduje se s ním na mezinárodní úrovni. Vyskytuje se v platinových dolech asociovaný s platinou. Osmium je tam často nabízeno jako tzv. sloučenina, například jako tetroxid osmia. Osmium se metalurgicky odděluje od ostatních kovů a je dostatečně čisté, aby mohlo být použito až po několika krocích zpracování. Čistá forma osmia se neslévá do ingotů, jak je obvyklé u jiných drahých kovů, ale stáčí se do lahví. V této fázi se označuje jako tzv. osmiová houba. Osmiová houba je surová forma osmia, která se rovněž používá ke krystalizaci. Proces krystalizace je proces přeskupování atomů v atomové struktuře za účelem vytvoření nové krystalové struktury. Se změnou krystalové struktury se mění i chemické a fyzikální vlastnosti.

Toto monopolní zveřejnění se týká výhradně krystalického osmia.

Krystalické osmium uvádí na trh výhradně německý "Osmium Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH". Osmium v krystalické formě je dostupné pouze pro výše uvedený německý Osmium-Institut z jediného zdroje ve Švýcarsku.

Německý "Osmium-Institut für Inverkehrbringen und Zertifizierung von Osmium GmbH" uzavřel s dodavatelem ve Švýcarsku exkluzivní dohodu bez časového omezení. Účelem dohody je regulované uvedení na trh prostřednictvím německého Osmium-Institutu, který byl výhradně pověřen švýcarskou společností uvedením na trh. Pracovníci institutu mají povinnost postupovat podle přísných vědeckých zásad a opatřit každý kus osmia certifikátem pravosti.

Kromě toho Osmium-Institut Německo spravuje databázi, v níž lze mezinárodně vyhledávat fotografie kusů osmia ve vysokém rozlišení, které jsou v oběhu. Účelem databáze je porovnat krystalovou strukturu skutečného kusu osmia s jeho fotografiemi z certifikace. Každý vlastník osmia má právo kdykoli získat údaje o svém osmiu z této databáze, pokud může prokázat vlastnictví osmia. Důkaz se provádí předložením nebo zadáním identifikačního kódu osmia, který je dodáván s každým kusem osmia. Identifikační kód osmia je osmimístný písmenný a číselný kód.

Výhradní uvádění osmia na trh německým institutem Osmium-Institut má za následek monopol spojený s monopolem na krystalizaci, tj. proces úpravy krystalové struktury osmia.

S monopolem je spojena i tvorba cen, která probíhá ve Švýcarsku. S osmiem se v současné době neobchoduje prostřednictvím obchodního systému. Jeho cena není zastoupena na burze. Na cenu má však významný vliv nabídka surového osmia a poptávka po krystalickém osmiu. Cena se stanovuje a zveřejňuje každý den s přihlédnutím k následujícím podstatným aspektům:

Nabídku surového osmia, nabídku odřezků krystalického osmia pro redestilaci, opční smlouvy na surové osmium, aktuální stav zásob surového osmia, počet krystalizačních pecí, cenu elektřiny, personální náklady, náklady na laboratorní bezpečnost, tvorbu zásob, náklady na certifikaci a balení, ceny řezání krystalického osmia, poptávku po krystalickém osmiu, aktuální prodej krystalického osmia a několik méně významných faktorů. Nejdůležitějším aspektem denních cen je míra produkce. Výstupní sazba je množství osmia, které může být použito po vypěstování krystalů a nemusí být vráceno zpět do procesu. Vzniklý odpad nepoužitelných krystalů se musí několikrát znovu destilovat a rekrystalizovat s velkým technickým a finančním úsilím.

 Fenster schließen
Osmium-Institute Germany